• Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKAN V.

  Prof. Dr. Ertan BEŞE 

   

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

  Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

  Dr. Öğr. Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN

   

   

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

   

  AB Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hatice YAZGAN)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Hatice YAZGAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7741

  hyazgan@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir MERDAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7738

  samirmardanov@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Alpaslan ÇELİKDEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7745

  celikdemir@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Devletler Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ

  websitem

  376 218 95 00 / 7739

  sadatdemirci@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN

  376 218 95 00 / 7747

  fkahraman@karatekin.edu.tr         

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Siyasi Tarih Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İsmet SARIBAL)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. İsmet SARIBAL

  websitem

  376 218 95 00 / 7744

  ismet@karatekin.edu.tr                                             

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÜNAL

  websitem

  376 218 95 00 / 7734

  serkanunal@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7742

  abostan@karatekin.edu.tr                                             

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Sami EKER

  (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)                                  

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK)

  -------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK  

  websitem

  376 218 95 00 / 7737

  sozcelik@karatekin.edu.tr     

  ------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

  376 218 95 00 / 7748

  emrahozdemir@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

  websitem

  376 218 95 00 / 7740

  burcincanar@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK

  376 218 95 00 / 7749

  cemildogacipek@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Altan AKTAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7733

  altanaktas@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Fahrettin GÖK

  websitem

  376 218 95 00 / 7736

  fahrettingok@karatekin.edu.tr                                        

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Muhammed Ahmet RÜŞEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7732

  rusen@karatekin.edu.tr                                        

  -------------------------------------------------------