Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKAN V.

Prof. Dr. Ertan BEŞE 

 

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN

 

 

 

 

 

 

AB Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hatice YAZGAN)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Hatice YAZGAN

websitem

376 218 95 00 / 7741

hyazgan@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir MERDAN

websitem

376 218 95 00 / 7738

samirmardanov@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Alpaslan ÇELİKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7745

celikdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ

websitem

376 218 95 00 / 7739

sadatdemirci@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN

376 218 95 00 / 7747

fkahraman@karatekin.edu.tr         

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İsmet SARIBAL)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. İsmet SARIBAL

websitem

376 218 95 00 / 7744

ismet@karatekin.edu.tr                                             

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÜNAL

websitem

376 218 95 00 / 7734

serkanunal@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

websitem

376 218 95 00 / 7742

abostan@karatekin.edu.tr                                             

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Sami EKER

(35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)                                  

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK)

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK  

websitem

376 218 95 00 / 7737

sozcelik@karatekin.edu.tr     

------------------------------------------------------

Doç. Dr. Emrah ÖZDEMİR

376 218 95 00 / 7748

emrahozdemir@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

websitem

376 218 95 00 / 7740

burcincanar@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK

376 218 95 00 / 7749

cemildogacipek@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Altan AKTAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7733

altanaktas@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fahrettin GÖK

websitem

376 218 95 00 / 7736

fahrettingok@karatekin.edu.tr                                        

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Muhammed Ahmet RÜŞEN

websitem

376 218 95 00 / 7732

rusen@karatekin.edu.tr                                        

-------------------------------------------------------