• Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKAN V.

  Prof. Dr. Ertan BEŞE 

   

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

   

   

   

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

   

  AB Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hatice YAZGAN)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Hatice YAZGAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7741

  hyazgan@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir MERDAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7738

  samirmardanov@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Alpaslan ÇELİKDEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7745

  celikdemir@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Devletler Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ

  websitem

  376 218 95 00 / 7739

  sadatdemirci@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKERİM GÜNER

  websitem

  376 218 95 00 / 7739

  nozkerim@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN BULUT

  websitem

  376 218 95 00 / 7735

  zeyneperhan@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Firdes Şeyda KAHRAMAN

  376 218 95 00 / 7747

  fkahraman@karatekin.edu.tr         

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Siyasi Tarih Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İsmet SARIBAL)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÜNAL

  websitem

  376 218 95 00 / 7734

  serkanunal@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi İsmet SARIBAL

  websitem

  376 218 95 00 / 7744

  ismet@karatekin.edu.tr                                             

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7742

  abostan@karatekin.edu.tr                                             

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Sami EKER

  (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)                                  

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: )

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK  

  websitem

  376 218 95 00 / 7737

  sozcelik@karatekin.edu.tr     

  ------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR

  websitem

  376 218 95 00 / 7740

  burcincanar@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZDEMİR

  376 218 95 00 / 7748

  emrahozdemir@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Cemil Doğaç İPEK

  376 218 95 00 / 7749

  cemildogacipek@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Altan AKTAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7733

  altanaktas@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Fahrettin GÖK

  websitem

  376 218 95 00 / 7736

  fahrettingok@karatekin.edu.tr                                        

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Muhammed Ahmet RÜŞEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7732

  rusen@karatekin.edu.tr                                        

  -------------------------------------------------------