Dekanın Mesajı

                                                                                           

Sevgili Öğrenciler;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, sahip olduğumuz akademik zenginliğimizle kendine, topluma ve iş dünyasına yönelik değerleri benimseyen çok yönlü öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Fakültemiz bünyesinde yer alan Lisans ve lisansüstü programlarımızla, toplumun gelişmesinde hayati öneme sahip gerekli ahlaki derinliğe ve entelektüel yoğunluğa sahip lider öğrencilerin yetiştirilmesi için tüm imkanları ile çaba göstermektedir.  Bu bağlamda fakültemizin kuruluşundan bu yana sunduğumuz eğitim olanakları ile karışılacağınız problemlere karşı pratik çözümler sunabileceğinize olan inancım tamdır.

Öğrencilerimizin başarısı yalnızca kurumsal başarı için değil, aynı zamanda bu başarının kamu hizmetleri için de gerekli olduğu bilincindeyiz. Sizleri, ortaya çıkan ihtiyaçlara odaklanan, teknolojiyi amacına uygun olarak kullanan, insan odaklı olan, toplum yararına yenilikçiliği ve olumlu değişimi benimseyen, sosyal sorumluluğu yüksek bireyler olmanız için sürekli gayret göstermekteyiz. Bu nedenle sahip olduğumuz beşeri ve fiziki kaynaklarımızla sürekli yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.

Hep birlikte nice başarılı, huzurlu ve sağlıklı eğitim-öğretim dönemleri geçirme dileğiyle…

 

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı