İdari Personel

Dekanlık

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL 

Dekan 

7604

yavuzdemirel@karatekin.edu.tr

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA  Dekan Yardımcısı 7604 barisoztuna@karatekin.edu.tr

Doç. Dr. Burak KESKİN

Dekan Yardımcısı

7604

burakkeskin@karatekin.edu.tr

Zekai YURT

Fakülte Sekreteri

7611

zyurt@karatekin.edu.tr

Özel Kalem Dahili E-posta

Melahat ŞEREF

Sekreter

7604

mseref@karatekin.edu.tr

Personel ve Yazı İşleri Birimi

Dahili

E-posta

Abdullah DEMİRTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

7615

ademirtas@karatekin.edu.tr

Tuğba GÜLER

Bilgisayar İşletmeni

7613

guler@karetekin.edu.tr

Muhasebe Birimi

Dahili

E-posta

Hasan ÇALIK

Bilgisayar İşletmeni

7619

hcalik@karatekin.edu.tr

Kemal UYSAL

Bilgisayar İşletmeni

7621

kemaluysal@karatekin.edu.tr

Hasan KARGI

Bilgisayar İşletmeni

7623

hasankargi@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterlikleri

Dahili

E-posta

Celal ALTUNDAĞ

Şef

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Ulus. Tic. ve Fin. Böl.

7614

caltundag@karatekin.edu.tr

Melahat ŞEREF

Bankacılık ve Finans YL

İktisat YL ve DR

İşletme YL 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) YL

Uluslararası İlişkiler YL

7604

mseref@karatekin.edu.tr

Ahmet KOÇGÖZ

Bilgisayar İşletmeni

Finans ve Bank. Bölümü

Çalş. Eko. ve End. İlişk. Böl.

Bankacılık ve Finans YL

İktisat YL ve DR

İşletme YL 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) YL

Uluslararası İlişkiler YL

7620

ahmetkocgoz@karatekin.edu.tr

Enes BİÇER

Memur

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Siy. Bil. ve Kamu Yön. Böl.

Bankacılık ve Finans YL

İktisat YL ve DR

İşletme YL 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) YL

Uluslararası İlişkiler YL

7622

enesbicer@karatekin.edu.tr

Santral Tel : +90 376 218 95 42 Faks : +90 376 218 95 46