Misyon&Vizyon&Kalite Politikası

Misyon

Değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren lisans eğitimiyle alanlarında yeterli bilgi, beceri, genel kültüre ve girişimci yeteneklere sahip nitelikli bireyler yetiştirerek bilimsel yayın ve eğitim alanlarındaki üretimini toplumun faydasına sunabilmektir.

Vizyon

Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilen, eğitim kalitesi ve bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ölçekte kabul gören, iş dünyasında mezunları tercih edilen bir fakülte olmaktır.

Kalite Politikası

Eğitim-öğretim programlarını sürekli iyileştirerek, iç ve dış paydaşlarımızın isteklerini önemseyerek topluma katkı sağlamayı amaçlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kalite politikası;

  • Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışıyla, öğrencilerimizin isteklerini anlamak, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın geri bildirimlerini değerlendirmek,
  • Eğitim-öğretim süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, öğrencilerimizin etik değerlere ve toplumsal sorumluluklara duyarlı olmalarını sağlamak,
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak kamu, sanayi ve üniversite arasındaki iş birliğini geliştirmek,
  • Öğrencilerimize staj olanakları sağlayarak, bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflemek,
  • Kurum içi iletişim kanalları ile personelin kurumsal bağlılığını arttırmak, akademik ve idari personelin yönetime etkin katılımını sağlamaktır.