Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Personel Bilgileri

 

BÖLÜM BAŞKANI 

Prof. Dr. Ertan BEŞE 

 

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

 

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Ayşe Songül GÖR               376 218 95 00 / 7612

 

 

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE

376 218 95 00 / 7770

inci.ince@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER

376 218 95 00 / 8965

fbyesiller@karatekin.edu.tr                                           

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Salih YILDIZ 

376 218 95 00 / 8966

salihyildiz@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK

websitem

376 218 95 00 / 7763

rgork@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7773

iakbas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Öğr. Gör. Dr. Burçin DEMİRBİLEK

376 218 95 00 / 7775

bdemirbilek@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI

websitem

376 218 95 00 / 7766

enurd@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Gökhan BULUT

websitem

376 218 95 00 / 7771

gokhanbulut@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertan BEŞE)

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ertan BEŞE

websitem

376 218 95 00 / 7779

ertanbese@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7768

gozdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

websitem

376 218 95 00 / 7765

cemkarakilic@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

websitem

376 218 95 00 / 7774

abdullahmetin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

websitem

376 218 95 00 / 7767

hediyesirin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Öğr. Gör. Dr. Çağlar EZİKOĞLU  

websitem

376 218 95 00 / 7780

cezikoglu@karatekin.edu.tr                                               

------------------------------------------------------- 

Arş. Gör. Dr. İsmail KURUN

websitem

376 218 95 00 / 7759

ikurun@karatekin.edu.tr                                     

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Kübra Aşık AKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7764

kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ömer Faruk UĞURLU 

websitem

376 218 95 00 / 7772

omerfarukugurlu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. İsmail KURUN

websitem

376 218 95 00 / 7759

ikurun@karatekin.edu.tr                                     

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Emine ÇELİKSOY

websitem

376 218 95 00 / 7682

eceliksoy@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN

websitem

376 218 95 00 / 7762

mehmetozguden@karatekin.edu.tr         

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Feyza KALAV İDRİSOĞLU

376 218 95 00 /

feyzakalavidrisoglu@karatekin.edu.tr             

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özge Didar TEPELİ (35. madde kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------