• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Personel Bilgileri

   

  BÖLÜM BAŞKANI 

  Prof. Dr. Ertan BEŞE 

   

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

  Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

   

   

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

   

  Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi İnci ÇOBAN İNCE

  376 218 95 00 / 7770

  inci.ince@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Fatma Begüm YEŞİLLER

  376 218 95 00 / 8965

  fbyesiller@karatekin.edu.tr                                           

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Salih YILDIZ 

  376 218 95 00 / 8966

  salihyildiz@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK

  websitem

  376 218 95 00 / 7763

  rgork@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7773

  iakbas@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Öğr. Gör. Dr. Burçin DEMİRBİLEK

  376 218 95 00 / 7775

  bdemirbilek@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI

  websitem

  376 218 95 00 / 7766

  enurd@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Gökhan BULUT

  websitem

  376 218 95 00 / 7771

  gokhanbulut@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertan BEŞE)

  -------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Ertan BEŞE

  websitem

  376 218 95 00 / 7779

  ertanbese@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7768

  gozdemir@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

  websitem

  376 218 95 00 / 7765

  cemkarakilic@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7774

  abdullahmetin@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

  websitem

  376 218 95 00 / 7767

  hediyesirin@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Öğr. Gör. Dr. Çağlar EZİKOĞLU  

  websitem

  376 218 95 00 / 7780

  cezikoglu@karatekin.edu.tr                                               

  ------------------------------------------------------- 

  Arş. Gör. Dr. İsmail KURUN

  websitem

  376 218 95 00 / 7759

  ikurun@karatekin.edu.tr                                     

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Kübra Aşık AKDEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7764

  kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Ömer Faruk UĞURLU 

  websitem

  376 218 95 00 / 7772

  omerfarukugurlu@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. İsmail KURUN

  websitem

  376 218 95 00 / 7759

  ikurun@karatekin.edu.tr                                     

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7762

  mehmetozguden@karatekin.edu.tr         

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY

  websitem

  376 218 95 00 / 7682

  eceliksoy@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Feyza KALAV İDRİSOĞLU

  376 218 95 00 /

  feyzakalavidrisoglu@karatekin.edu.tr             

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Özge Didar TEPELİ (35. madde kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------