• İşletme Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKANI

  Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

  Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Serkan TERZİ

  websitem

  376 218 95 00 /

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER        

  websitem                      

  376 218 95 00 / 7670

  erolyener@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mercan HATİPOĞLU              

  websitem

  376 218 95 00 / 7673

  mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7678

  btekin@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Derya ÖZARSLAN

  376 218 95 00 / 7675

  deryaozarslan@karatekin.edu.tr          

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

  websitem

  376 218 95 00 / 7665

  pembeguclu@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN              

  websitem

  376 218 95 00 / 7680

  burakkeskin@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER

  websitem

  376 218 95 00 / 7671                                        

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR (35. madde kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7664

  dolarslan@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7669

  selmakarabas@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Hasan DÜNDAR

  websitem

  376 218 95 00 / 7668

  hasandundar@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Muhammet Ali AYTAÇ (35. madde kapsamında Galatasaray Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

  websitem

  376 218 95 00 / 7666

  elaozkan@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7667

  esraerenler@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Abdullah BAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7674

  abdullahbas@karatekin.edu.tr                                              

  --------------------------------------------------