İşletme Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI  

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

                 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER)

------------------------------------------------------- 

Doç. Dr. Serkan TERZİ

websitem

376 218 95 00 / 7678

btekin@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Bilgehan TEKİN

websitem

376 218 95 00 / 7678

btekin@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER        

websitem                      

376 218 95 00 / 7670

erolyener@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mercan HATİPOĞLU            

websitem

376 218 95 00 / 7673

mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Derya ÖZARSLAN

376 218 95 00 / 7675

deryaozarslan@karatekin.edu.tr          

-------------------------------------------------------

 

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

websitem

376 218 95 00 / 7665

pembeguclu@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN              

websitem

376 218 95 00 / 7680

burakkeskin@karatekin.edu.tr                                                

------------------------------------------------------- 

Arş. Gör. Orhan BALCI

376 218 95 00 / 7676 

orhanbalci@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkan V. : Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR (35. madde kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

websitem

376 218 95 00 / 7664

dolarslan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7669

selmakarabas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Öğr. Gör. Dr. Bedri Münir ÖZDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7677

bmozdemir@karatekin.edu.tr                                        

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Hasan DÜNDAR

websitem

376 218 95 00 / 7668

hasandundar@karatekin.edu.tr                             

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Muhammet Ali AYTAÇ (35. madde kapsamında Galatasaray Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

websitem

376 218 95 00 / 7666

elaozkan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

websitem

376 218 95 00 / 7667

esraerenler@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Abdullah BAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7674

abdullahbas@karatekin.edu.tr                                              

--------------------------------------------------