• İşletme Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKANI

  Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI  

  Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

  Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

                   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER)

  ------------------------------------------------------- 

  Doç. Dr. Serkan TERZİ

  websitem

  376 218 95 00 / 7678

  btekin@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Bilgehan TEKİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7678

  btekin@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER        

  websitem                      

  376 218 95 00 / 7670

  erolyener@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mercan HATİPOĞLU            

  websitem

  376 218 95 00 / 7673

  mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Derya ÖZARSLAN

  376 218 95 00 / 7675

  deryaozarslan@karatekin.edu.tr          

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

  websitem

  376 218 95 00 / 7665

  pembeguclu@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN              

  websitem

  376 218 95 00 / 7680

  burakkeskin@karatekin.edu.tr                                                

  ------------------------------------------------------- 

  Arş. Gör. Orhan BALCI

  376 218 95 00 / 7676 

  orhanbalci@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

   

   

  Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkan V. : Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR (35. madde kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

  -------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

  websitem

  376 218 95 00 / 7664

  dolarslan@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7669

  selmakarabas@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Öğr. Gör. Dr. Bedri Münir ÖZDEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7677

  bmozdemir@karatekin.edu.tr                                        

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Hasan DÜNDAR

  websitem

  376 218 95 00 / 7668

  hasandundar@karatekin.edu.tr                             

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Muhammet Ali AYTAÇ (35. madde kapsamında Galatasaray Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT)

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

  websitem

  376 218 95 00 / 7666

  elaozkan@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7667

  esraerenler@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Abdullah BAŞ

  websitem

  376 218 95 00 / 7674

  abdullahbas@karatekin.edu.tr                                              

  --------------------------------------------------