• İktisat Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKANI

  Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

   

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

   

  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Dilek KUTLUAY ŞAHİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7643

  dilekkutluay@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

  websitem

  376 218 95 00 / 7647

  berna@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Barbaros GÜNERİ

  websitem

  376 218 95 00 / 7646

  barbarosguneri@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Politikası Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN)

  -------------------------------------------------------

  Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7637

  akcetin@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Harun YAKIŞIK

  websitem

  376 218 95 00 / 7640

  haruny@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Zekayi KAYA

  websitem

  376 218 95 00 / 7634

  zkaya@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Tarihi Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜL

  websitem

  376 218 95 00 / 7650

  hibrahimgul@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

  websitem

  376 218 95 00 / 7638

  sedatugur@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör Özge VAROL

  websitem

  376 218 95 00 / 7644  

  ozgevarol@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Özlem FİKİRLİ (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Teorisi Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

  websitem

  376 218 95 00 / 7636

  sarica@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7641

  leventsahin@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

  websitem

  376 218 95 00 / 7648

  hunlu@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7645

  aliozkesen@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7652

  malidemir@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------