• İktisat Bölümü Akademik Personel Bilgileri

  BÖLÜM BAŞKAN V.

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ  

                    

  BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI 

  Doç. Dr. Harun YAKIŞIK 

  Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

                         

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

                       

   

   

  İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkan V. : Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Dilek KUTLUAY ŞAHİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7643

  dilekkutluay@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Barbaros GÜNERİ

  websitem

  376 218 95 00 / 7646

  barbarosguneri@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Politikası Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Harun YAKIŞIK)

  -------------------------------------------------------

   

  Doç. Dr. Harun YAKIŞIK

  websitem

  376 218 95 00 / 7640

  haruny@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Doç. Dr. Zekayi KAYA

  websitem

  376 218 95 00 / 7634

  zkaya@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Tarihi Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜL

  websitem

  376 218 95 00 / 7650

  hibrahimgul@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

  websitem

  376 218 95 00 / 7638

  sedatugur@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Ongan ARSLAN

  websitem

  376 218 95 00 / 

  hoarslan@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Dr. Özge VAROL

  websitem

  376 218 95 00 / 7644  

  ozgevarol@karatekin.edu.tr                                              

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Özlem FİKİRLİ (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------

   

   

   

  İktisat Teorisi Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

  websitem

  376 218 95 00 / 7636

  sarica@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN

  websitem

  376 218 95 00 / 7641

  leventsahin@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

  websitem

  376 218 95 00 / 7648

  hunlu@karatekin.edu.tr                                               

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

  websitem

  376 218 95 00 / 7645

  aliozkesen@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

  websitem

  376 218 95 00 / 7652

  malidemir@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------

  Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)

  -------------------------------------------------------