İktisat Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Harun YAKIŞIK  

               

                 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ  

                  

                       

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

                     

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkan V. : Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KUTLUAY ŞAHİN

websitem

376 218 95 00 / 7643

dilekkutluay@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Barbaros GÜNERİ

websitem

376 218 95 00 / 7646

barbarosguneri@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Harun YAKIŞIK)

-------------------------------------------------------

 

Doç. Dr. Harun YAKIŞIK

websitem

376 218 95 00 / 7640

haruny@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Zekayi KAYA

websitem

376 218 95 00 / 7634

zkaya@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜL

websitem

376 218 95 00 / 7650

hibrahimgul@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR

websitem

376 218 95 00 / 7638

sedatugur@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Ongan ARSLAN

websitem

376 218 95 00 / 

hoarslan@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Özge VAROL

websitem

376 218 95 00 / 7644  

ozgevarol@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özlem FİKİRLİ (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

websitem

376 218 95 00 / 7636

sarica@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN

websitem

376 218 95 00 / 7641

leventsahin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

websitem

376 218 95 00 / 7648

hunlu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

websitem

376 218 95 00 / 7645

aliozkesen@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7652

malidemir@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------