• fakültemiz dergisinin tarandığı indeks sayısı 28`e ulaşmıştır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, aşağıdaki veri tabanları/bibliyografya tarafından taranmaktadır:

    Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences is indexed by: