İktisat Bölümü

Profesör Dr Harun Yakışık
haruny@karatekin.edu.tr
7640
Doçent Dr Zekayi Kaya
zkaya@karatekin.edu.tr
7634
Doçent Dr Levent Şahin
leventsahin@karatekin.edu.tr
7641
Doçent Dr Sevilay Sarıca
sarica@karatekin.edu.tr
7636
Doçent Dr Mehmet Sedat Uğur
sedatugur@karatekin.edu.tr
7638
Doçent Dr Hülya Ünlü
hunlu@karatekin.edu.tr
7648
Doçent Dr Barbaros Güneri
barbarosguneri@karatekin.edu.tr
7646
Doktor Öğretim Üyesi Dilek Kutluay Şahin
dilekkutluay@karatekin.edu.tr
7643
Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Yurtseven
ahmetyurtseven@karatekin.edu.tr
7639
Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Baş
abdullahbas@karatekin.edu.tr
7674
Doktor Öğretim Üyesi Halil İbrahim Gül
hibrahimgul@karatekin.edu.tr
7650
Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Ongan Arslan
hoarslan@karatekin.edu.tr
0
Arş. Gör. Dr Özge Varol
ozgevarol@karatekin.edu.tr
7644
Araştırma Görevlisi Ali Özkesen
aliozkesen@karatekin.edu.tr
7645
Arş. Gör. Dr Mehmet Ali Demir
malidemir@karatekin.edu.tr
7652-6355

İşletme Bölümü

Profesör Dr Emre Şahin Dölarslan
dolarslan@karatekin.edu.tr
7664
Profesör Dr Ela Özkan Canbolat
elaozkan@karatekin.edu.tr
7666-7613
Profesör Dr Yavuz Demirel
yavuzdemirel@karatekin.edu.tr
Doçent Dr Bilgehan Tekin
btekin@karatekin.edu.tr
7678
Doçent Dr Mercan Hatipoğlu
mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr
7673
Doçent Dr Burak Keskin
burakkeskin@karatekin.edu.tr
7680
Doçent Dr Serkan Terzi
serkanterzi@karatekin.edu.tr
7672/7711
Doçent Dr Esra Erenler Tekmen
esraerenler@karatekin.edu.tr
7667
Doktor Öğretim Üyesi Erol Yener
erolyener@karatekin.edu.tr
7670
Doktor Öğretim Üyesi Pembe Güçlü
pembeguclu@karatekin.edu.tr
7665
Doktor Öğretim Üyesi Selma Karabaş
selmakarabas@karatekin.edu.tr
7669-1631
Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dündar
hasandundar@karatekin.edu.tr
7668
Doktor Öğretim Üyesi Bedri Münir Özdemir
bmozdemir@karatekin.edu.tr
7677
Öğretim Görevlisi Salim Kaynar
skaynar@karatekin.edu.tr
6199
Araştırma Görevlisi Orhan Balcı
orhanbalci@karatekin.edu.tr
7676
Arş. Gör. (öyp). Dr. Derya Özarslan
deryaozarslan@karatekin.edu.tr
7675

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Profesör Dr Gürbüz Özdemir
gozdemir@karatekin.edu.tr
7768
Profesör Dr Ertan Beşe
ertanbese@karatekin.edu.tr
7779
Doçent Dr Emine Çeliksoy
eceliksoy@karatekin.edu.tr
7682
Doçent Dr İsmet Akbaş
iakbas@karatekin.edu.tr
7773
Doçent Dr Burçin Demirbilek
bdemirbilek@karatekin.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özgüden
mehmetozguden@karatekin.edu.tr
7762
Doktor Öğretim Üyesi Hediye Şirin Ak
hediyesirin@karatekin.edu.tr
7767
Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Metin
abdullahmetin@karatekin.edu.tr
7774
Doktor Öğretim Üyesi İnci Çoban İnce
inci.ince@karatekin.edu.tr
7770
Doktor Öğretim Üyesi Cem Karakılıç
cemkarakilic@karatekin.edu.tr
7765
Doktor Öğretim Üyesi Çağlar Ezikoğlu
cezikoglu@karatekin.edu.tr
Arş. Gör. Dr Feyza Kalav İdrisoğlu
feyzakalavidrisoglu@karatekin.edu.tr
0
Arş. Gör. Dr Emine Nur Kırımlı
enurd@karatekin.edu.tr
7766
Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Uğurlu
omerfarukugurlu@karatekin.edu.tr
376 218 95 00 / 7772
Arş. Gör. Dr Fatma Begüm Yeşiller
fbyesiller@karatekin.edu.tr
7776
Araştırma Görevlisi Gökhan Bulut
gokhanbulut@karatekin.edu.tr
7771
Arş. Gör. Dr Kübra Aşık Akdemir
kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr
7764
Araştırma Görevlisi Özge Didar Şeyda Tepeli
didarseyda@karatekin.edu.tr
2007

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör Dr Sezai Özçelik
sozcelik@karatekin.edu.tr
7737
Profesör Dr Hatice Yazgan
hyazgan@karatekin.edu.tr
7741
Doçent Dr İsmet Sarıbal
ismet@karatekin.edu.tr
7744
Doçent Dr Sadat Demirci
sadatdemirci@karatekin.edu.tr
7739
Doktor Öğretim Üyesi Firdes Şeyda Kahraman
fkahraman@karatekin.edu.tr
7747
Doktor Öğretim Üyesi Burçin Canar
burcincanar@karatekin.edu.tr
7740
Doktor Öğretim Üyesi Ali Samir Merdan
samirmardanov@karatekin.edu.tr
7738
Doktor Öğretim Üyesi Serkan Ünal
serkanunal@karatekin.edu.tr
7734
Arş. Gör. Dr Altan Aktaş
altanaktas@karatekin.edu.tr
7733
Araştırma Görevlisi Muhammed Ahmet Rüşen
rusen@karatekin.edu.tr
7732
Araştırma Görevlisi Fahrettin Gök
fahrettingok@karatekin.edu.tr
7736
Araştırma Görevlisi Alpaslan Çelikdemir
celikdemir@karatekin.edu.tr
7745

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü

Doçent Dr Aydın Beraha
aydinberaha@karatekin.edu.tr
7663
Doçent Dr Nur Çağlar Çetinkaya
nurcaglar@karatekin.edu.tr
7683
Doçent Dr İbrahim Çetintürk
ibrahimcetinturk@karatekin.edu.tr
7684
Doktor Öğretim Üyesi Sevdiye Ersoy Yılmaz
sevdiyeyilmaz@karatekin.edu.tr
7688
Doktor Öğretim Üyesi Emine Çetinel
eminecetinel@karatekin.edu.tr
7685
Araştırma Görevlisi Hilal Abacı Özdemir
hilalabaci@karatekin.edu.tr
7687

Finans ve Bankacılık Bölümü

Profesör Dr İbrahim Bozkurt
ibozkurt@karatekin.edu.tr
7716
Doçent Dr Rıfat Karakuş
rifatkarakus@karatekin.edu.tr
7714
Doçent Dr Melek Yıldız
melekyildiz@karatekin.edu.tr
1646
Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dağlar
hdaglar@karatekin.edu.tr
7784
Doktor Öğretim Üyesi Yusuf Gör
yusufgor@karatekin.edu.tr
7679

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Doçent Dr Hasan Yüksel
hasanyuksel@karatekin.edu.tr
7798
Doçent Dr Barış Öztuna
barisoztuna@karatekin.edu.tr
7602 - 6333
Doktor Öğretim Üyesi Şuayip Turan
sturan@karatekin.edu.tr
7799
Doktor Öğretim Üyesi Caner Dilber
canerdilber@karatekin.edu.tr
7793
Doktor Öğretim Üyesi Ruhal Samanlı
ruhals@karatekin.edu.tr
7797
Araştırma Görevlisi Nurdan Bana
nurdanbana@karatekin.edu.tr
7792