Aday Öğrenci

Sevgili öğrenci adayımız,

 

Fakültemiz;

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

-Finans ve Bankacılık,

-İktisat,

-İşletme,

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

-Uluslararası İlişkiler ve

-Uluslararası Ticaret ve Finansman

olmak üzere yedi bölümde öğretimine devam etmektedir. 23 Haziran 2023 tarihi itibariyle Fakültemizde 73 akademisyen (7 Profesör, 16 Doçent, 31 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Dr. Araştırma Görevlisi, 2 Dr. Öğretim Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi)  ve 1620 lisans öğrencisi bulunmaktadır.

 

Fakültemiz binası, şehir merkezine 7 km mesafede bulunan ve toplu taşıma araçları ile şehir merkezinden yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlayabileceğiniz Uluyazı Kampüsünde bulunmaktadır.

 

FAKÜLTEMİZİN KONUMU

 

Tercih yapmanızda yardımcı olması amacıyla fakültemiz tanıtım videosuna, fakültemiz bölümlerinin 2022 YKS taban puanlarına ve ayrıca bölümlerimizin ders müfredatlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTEMİZ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TERCİH TANITIM VİDEOSU

                  

FAKÜLTE TANITIM VİDEOSU

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZDEN GÖRÜŞLER

 

2022 YKS TABAN PUANLARI

 

BÖLÜM DERS MÜFREDATLARI

 

Fakültemiz öğrencileri, eğitim öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde 36 AKTS’ye kadar (önceki dönemlerden başarısız dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar), yaz dönemlerinde ise 21 AKTS’ye kadar ders seçebilmektedirler. Öğrencilerimiz bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm, fakülte ve üniversite havuzundan seçmeli dersler de alabilmektedir.

 

Fakültemiz binası, engelsiz üniversite ödülüne sahip olup gerek dış mekanlarında ve gerekse iç mekanlarında engelli öğrencilerimiz için rampa ve geçiş yolları ile görme engelli yönlendirici sistemlerine sahiptir.                     

                                         

Çankırı ilimizde KYK`ya ait yeterli kontenjana sahip kız ve erkek yurtları bulunmakta olup özel yurt seçenekleri de mevcuttur. Yurt ve Burs başvuruları, KYK sitesinden takip edilmekte ve başvuru e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

 

Üniversitemiz öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile başka şehir/ülke üniversitelerinde bir veya iki dönem öğrenim görebilmektedir.

 

Fakültemiz İktisat Bölümü ile Nahçivan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Ekonomi Bölümü arasında ortak lisans programı anlaşması bulunmaktadır. Ortak program öğrencisi olma talebinde bulunan ve hak kazanan öğrencilerimiz 2 yıl üniversitemizde 2 yıl da Nahçivan Devlet Üniversitesinde öğrenim görerek ortak diploma alma hakkı kazanmaktadırlar.                        

 

Fakülte binamızın içinde Üniversitemizce işletilen bir kantinimiz ve Uluyazı yerleşkesinde ise öğrenciler için 4 ayrı salona sahip yemekhane bulunmaktadır. Yemekhanemizde öğle ve akşam öğünlerinde uygun fiyata dört çeşit yemek hizmeti sunulmaktadır.

 

Fakülte binamızın bodrum katında mescit ve abdest alma yeri, ayrıca kampüsümüzde cami de bulunmaktadır.

 

Fakültemiz öğrencileri, öğrenci topluluklarına üye olma, çeşitli branşlarda spor yapma ve kültürel etkinliklerde görev alma imkânlarından da yararlanabilmektedir.

 

ÜNİVERSİTEMİZ TANITIM FİLMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

BÖLÜMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİLER

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

 

İşletme Bölümü iş dünyasında hizmet veren kurum ve kuruluşların muhasebe ve yönetim alanında, pazarlama, üretim gibi alanlarında söz sahibi olabilecek ve bu alanlarda yönetimleri ele alabilecek kişileri yetiştirmek amacıyla var olan bölümlerden bir tanesidir.

 

İşletme Lisans Programına öğrenci kabulü merkezi sınav ve yerleştirme sistemi ile yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler ve değişim programları (Erasmus ve Farabi) yoluyla kabul edilecek öğrenciler için Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin ilgili yönetmeliklerinin düzenlemeleri geçerlidir.

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

İşletme lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

İşletme lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

*Öğrenim Ücreti

 

İşletme Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

          

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

 

İktisat; en genel tabirle ekonomi demektir. İktisat bölümünün çalışma alanı ekonomi ile ilişkili, alakalı olan her şey diyebiliriz. Bölüme girdiğinizde öğreneceğiniz; yetersiz kaynakların, ihtiyaçları karşılaması için çalışma yapıyor olduğunuz biraz zorlama bir tanımdır diyebiliriz. İktisat; tarihin başından beri insanların ilişkilerinde var olan ama adı konmamış ekonomik ilişkileri tarihin başından günümüze kadar inceleyerek araştırma yapar. Özetle bölümün amacı var olan ekonomik sistemleri incelemek, bu sistemler üzerine analiz yapmak, ekonomik sistemlerin aksayan yönlerini tespit etmek ve tüm bunların üzerine araştırma yapmaktır.

 

Fakültemiz İktisat Bölümü ile Nahçivan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Ekonomi Bölümü arasında ortak lisans programı anlaşması yapılmıştır. Ortak program öğrencisi olma hakkı kazanan öğrencilerimiz 2 yıl üniversitemizde 2 yıl da Nahçivan Devlet Üniversitesinde öğrenim görerek ortak diploma alma hakkı kazanacaklardır.  Ancak, son iki yılda öğrencinin Nahçivan Devlet Üniversitesinde öğrenimine devam etmesi, tamamen öğrencinin tercihine bağlıdır. Dördüncü yarıyılın sonunda 2+2 ortak program dahilinde öğrenimine Nahçivan’da devam etmek isteyen öğrencilerden talep alınacak ve kriterlere sahip öğrenciler seçilerek ilgili programa kabul edilecektir. Talepte bulunmayan öğrenciler 4 yıllık lisans öğrenimlerini  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜNDE tamamlayacaklardır. 

 

İktisat Lisans Programına öğrenci kabulü merkezi sınav ve yerleştirme sistemi iledir. Yabancı uyruklu öğrenciler ve değişim programları (Erasmus ve Farabi) yoluyla kabul edilecek öğrenciler için Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin ilgili yönetmeliklerinin düzenlemeleri geçerlidir.

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

İktisat lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

İktisat lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

*Öğrenim Ücreti

 

İktisat Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

         

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü uluslararası politikaları ve ilişkileri inceleyecek; ekonomi, insan hakları, siyasi stratejiler gibi hükümetlerce alınan kararların yönetim sürecinde aktif rol oynayacak, uluslararası ilişkileri kuracak ve bu alanda uzmanlaşacak öğrencilerin eğitildiği bölümdür. Uluslararası ilişkiler; dış politika, uluslararası çatışma ve müzakere, savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, uluslararası ticaret ve ekonomi ve uluslararası kalkınma gibi konuların incelenmesini içerir. Uluslararası ilişkilerde başarı; ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, oyun teorisi ve hatta psikoloji alanlarını kullanarak disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir.

 

Uluslararası İlişkiler Lisans Programına öğrenci kabulü merkezi sınav ve yerleştirme sistemi iledir. Yabancı uyruklu öğrenciler ve değişim programları (Erasmus ve Farabi) yoluyla kabul edilecek öğrenciler için Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin ilgili yönetmeliklerinin düzenlemeleri geçerlidir.

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Uluslararası İlişkiler lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları iş konusunda oldukça geniş bir alana sahiplerdir. Söz konusu bölüm evrensel bir içeriğe sahip olduğu için mezunların kalifiye olmaları oldukça belirleyicidir. Onun haricinde uluslararası ilişkiler mezunları; Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Konsolosluklarda, türünden devlet kurumlarında bir kariyer imkânına sahip olabilirler. Devlet kurumları işe alımı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan alınan sonuç neticesinde gerçekleştirilir. Bunların haricinde; İhracat ve İthalat Firmaları, NATO, Danışmanlık Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD), UNICEF, Siyasi Danışmanlık Şirketleri, türünden gerek özel sektörde, gerekse küresel çapta hizmet veren örgütlerde çalışma imkanı söz konusudur.

 

 

 

*Öğrenim Ücreti

 

Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

      

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Siyasal ve yönetimsel konuları bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirirler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerler.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün amacı, öğrencilere siyasi kavramları, fikirleri, ideolojileri inceleyecek, araştıracak ve yorumlayabilecek siyasal bakış açısına sahip olmasını sağlayacak, hukukun temel bilgilerini edinecek ve kamu yönetiminde olan gelişmeleri takip edebilecek sorunları çözebilecek öğrencileri lisans eğitimleri ile yetiştirmektir.

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinleri, siyaset ve yönetim alanlarının hem kuramsal tartışmalarına hem uygulamadaki yansımalarına ilişkin zengin bir program çerçevesi sunmaktadır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi bölüm, öncelikle devlet idaresi ve diğer kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları için gereksinim duyulan uzman personel yetiştiren bir bölümdür. Gerek merkezi yönetim kurumları olarak bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının gerekse de yerel yönetimlerin uzman ihtiyaçlarını karşılar. Mezunları genellikle kaymakam, idari hâkim ve müfettiş başta olmak üzere çeşitli uzman kadroları için ihtiyaç duyulan asgari bilgi ve beceri ile donanmış olarak mezun olurlar. Bu becerileri dolayısıyla da aynı zamanda özel sektörde, başta bankacılık ve finans, iç ve dış denetim ile bağımsız denetim firmaları olmak üzere istihdam edilmektedir.

 

*Öğrenim Ücreti

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

                

 

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ

 

BÖLÜM TANITIM VİDEOSU

 

Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri; öğrenim süresi boyunca gördükleri finans dersleri ve bankacılık, sigortacılık gibi mesleklere ilişkin pratik bilgiler sayesinde finansal sistem içinde yer alan kuruluşların personel ihtiyacını karşılayacak yeterlikte ve nitelikte eğitim almaktadırlar. Bu nedenle Finans ve Bankacılık bölümünden başarıyla mezun olan öğrenciler kariyer hayatlarına kamu ve özel sermayeli bankalarda, sigorta şirketlerinde veya acentelerde çalışabildiği gibi Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay,  BDDK, SPK,  faktöring ve leasing şirketleri, danışmanlık şirketleri gibi kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde istihdam edilebilirler.

 

Söz konusu kuruluşların organizasyon yapısına göre değişmekle birlikte mezunlarımız bu kurum ve kuruluşlarda genel olarak operasyon/satış yetkilisi, sigorta acenteleri teknik personeli, sigorta brokerı, finans koordinatörü, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, denetçi, portföy yöneticisi, hesap uzmanı gibi unvanlarda iş bulabilirler.

 

Ayrıca öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilecekleri gibi, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğini de icra edebilirler.

 

Fakültemiz Finans ve Bankacılık Bölümü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren kaydolacak öğrencilerimiz için, Üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir adımı olarak uygulanan 7+1 modeli eğitim sistemine geçmiştir.

Bu model ile tüm öğrencilerimizi, mezuniyet aşamasında iş hayatına hazır bireyler olarak yetiştirmeyi ve iş dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız.

7+1 Eğitim Modelimizde öğrencilerimiz, 7 dönem örgün, 1 dönem (14 hafta) ise işletmelerde tam zamanlı uygulamalı eğitim alacaklardır. Bu sayede öğrencilerimiz, aldıkları teorik bilgileri iş hayatında uygulama fırsatı bulacaklar ve mezuniyet sonrasında iş dünyasında başarılı bir şekilde yer alabilecek donanıma sahip olacaklardır. Bu süreç, öğrencilerimizin kariyerlerindeki ilk adımlarını daha güvenli ve başarılı bir şekilde atmalarına yardımcı olacaktır.

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Finans ve Bankacılık lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

Finans ve Bankacılık lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Finans ve bankacılık mezunu olan kişiler hesap yönetimi yapmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler banka, özel sektör veya devlet kurumlarında çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölümden mezun olan kişiler hesap denetleme, para yönetimi ve uluslararası bankacılık gibi işler yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler finans gibi işlerde çalışmaktadır.

 

*Öğrenim Ücreti

 

Finans ve Bankacılık Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman, küresel vizyonu olan, yerel zenginliklerden güç alan, stratejik düşünen ve üstlenici, rekabetçi ve takım halinde çalışmaya eğilimli uluslararası ticaret ve finans uzmanlarını eğitmeyi amaçlayan akademik bir çalışma alanıdır. Uluslararası işletmelere ve finansal kurum ve kuruluşlara üst düzey yönetici kazandırmak amacı ile tasarlanmıştır. Programın disiplinler arası yapısı, küresel pazarda dinamik ve hızlı değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

 

 

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Uluslararası ticaret ve finansman bölümü mezunları, uluslararası ticaret operasyonlarında yer alan süreçleri hızlandırıp envanterlerin belirlenmesinde görev alırlar. Ayrıca envanterlerin temin edilip gerekli olan işlemleri gerçekleştirerek ticari ve de finansal dengeyi sağlamak ile yükümlü olurlar. Bu nedenle uluslararası ticaret ve finans bölümü oldukça değerli bir bölümdür.

 

*Öğrenim Ücreti

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.

 

      

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hayatının ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal bilimler ile detaylı olarak incelenmesidir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hayatının ekonomik ve sosyal bilimler gibi faktörlerin baz alınarak geliştirmeler yaptırılmasını amaçlayan akademik bir disiplindir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır.

 

*Eğitim-Öğretim Modeli

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Lisans programından mezuniyet için öğrencilerin programın zorunlu dersleri ile birlikte toplamda en az 240 AKTS ders alıp 2.00 genel başarı ortalamasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler "lisans derecesi" almaya hak kazanırlar.

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, lisans programından mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları karşıladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları iş dünyasında yaşanan gelişmeleri takip ederler. Bu kapsamda farklı konular üzerinden değerlendirmeler yaparak bu verilerin de analizini sürdürürler. Bu meslek, yatırımcıların da ekonomistlerin daha çok kazanç sağlamak için risk faktörlerinin araştırılmasını sağlar.

 

*Öğrenim Ücreti

 

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri Bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti ücretsizdir.