• Sosyal Hizmet Bölümü Akademik Personel Bilgileri

   

  BÖLÜM BAŞKAN V.

  Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ 

   

   

  BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

  Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

   

   

   

  Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: )

  -------------------------------------------------------


       

  --------------------------------------------------------

   

   

   

  Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR)

  -------------------------------------------------------

  Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR

  websitem

  376 218 95 00 / 7784

  hdaglar@karatekin.edu.tr                                                

  -------------------------------------------------------