Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKAN V.

Yrd. Doç. Dr. Hatice YAZGAN

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Resul COBUTOĞLU  376 218 95 00 / 7617

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

AB Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali Samir MERDAN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Hatice YAZGAN

websitem

376 218 95 00 / 7741

hyazgan@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ali Samir MERDAN

websitem

376 218 95 00 / 7738

samirmardanov@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Alpaslan ÇELİKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7745

celikdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Devletler Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Sadat DEMİRCİ

websitem

376 218 95 00 / 7739

sadatdemirci@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Zeynep ERHAN

websitem

376 218 95 00 / 7735

@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Neslihan ÖZKERİM GÜNER

websitem

376 218 95 00 / 7739

nozkerim@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Firdes Şeyda KAHRAMAN (35. madde kapsamında Marmara Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Serkan ÜNAL)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÜNAL

websitem

376 218 95 00 / 7734

serkanunal@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. İsmet SARIBAL

websitem

376 218 95 00 / 7744

ismet@karatekin.edu.tr                                             

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ayşegül BOSTAN

websitem

376 218 95 00 / 7742

abostan@karatekin.edu.tr                                             

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Sami EKER (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Sezai ÖZÇELİK  

websitem

376 218 95 00 / 7737

sozcelik@karatekin.edu.tr     

------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Burçin CANAR

websitem

376 218 95 00 / 7740

burcincanar@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR

websitem

376 218 95 00 / 7746

onurokyar@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Altan AKTAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7733

altanaktas@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fahrettin GÖK

websitem

376 218 95 00 / 7736

fahrettingok@karatekin.edu.tr                                        

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Muhammed Ahmet RÜŞEN

websitem

376 218 95 00 / 7732

rusen@karatekin.edu.tr                                        

-------------------------------------------------------