Sosyal Hizmet Bölümü Akademik Personel Bilgileri

 

BÖLÜM BAŞKAN V.

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ 

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------


     

--------------------------------------------------------

 

 

 

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DAĞLAR

websitem

376 218 95 00 / 7784

hdaglar@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------