Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Personel Bilgileri

 

 

BÖLÜM BAŞKAN V. 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜDEN 

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Resul COBUTOĞLU  376 218 95 00 / 7617

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özge ÇELEBİ (35. madde kapsamında Marmara Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. İnci ÇOBAN İNCE (35. madde kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Serdar ÜNVER (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Reyhan GÖRK)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Reyhan GÖRK

websitem

376 218 95 00 / 7763

rgork@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. İsmet AKBAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7773

iakbas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI

websitem

376 218 95 00 / 7766

enurd@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Gökhan BULUT

websitem

376 218 95 00 / 7771

gokhanbulut@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7768

gozdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Cem KARAKILIÇ

websitem

376 218 95 00 / 7765

cemkarakilic@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Abdullah METİN

websitem

376 218 95 00 / 7774

abdullahmetin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Hediye Şirin AK

websitem

376 218 95 00 / 7767

hediyesirin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Kübra Aşık AKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7764

kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Günce HAFIZOĞLU

websitem

376 218 95 00 / 7772

guncehafizoglu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜDEN

websitem

376 218 95 00 / 7762

mehmetozguden@karatekin.edu.tr         

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Emine ÇELİKSOY

websitem

376 218 95 00 / 7682

eceliksoy@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Hande SUNGUROĞLU

websitem

376 218 95 00 / 7775

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Feyza KALAV (35. madde kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özge Didar TEPELİ (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------