Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Personel Bilgileri

 

 

BÖLÜM BAŞKAN V. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN 

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Özge ÇELEBİ

376 218 95 00 /

ozgecelebi@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Serdar ÜNVER

376 218 95 00 / 7776

serdarunver@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. İnci ÇOBAN İNCE

376 218 95 00 / 

inci.ince@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK

websitem

376 218 95 00 / 7763

rgork@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7773

iakbas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI

websitem

376 218 95 00 / 7766

enurd@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Gökhan BULUT

websitem

376 218 95 00 / 7771

gokhanbulut@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7768

gozdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

websitem

376 218 95 00 / 7765

cemkarakilic@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

websitem

376 218 95 00 / 7774

abdullahmetin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

websitem

376 218 95 00 / 7767

hediyesirin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Kübra Aşık AKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7764

kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Günce HAFIZOĞLU

websitem

376 218 95 00 / 7772

guncehafizoglu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ömer Faruk UĞURLU 

websitem

376 218 95 00 / 

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN

websitem

376 218 95 00 / 7762

mehmetozguden@karatekin.edu.tr         

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY

websitem

376 218 95 00 / 7682

eceliksoy@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Hande SUNGUROĞLU

websitem

376 218 95 00 / 7775

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Feyza KALAV (35. madde kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özge Didar TEPELİ (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------