Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Akademik Personel Bilgileri

 

 

BÖLÜM BAŞKAN V. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN 

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Özge ÇELEBİ

376 218 95 00 /

ozgecelebi@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Serdar ÜNVER

376 218 95 00 / 7776

serdarunver@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. İnci ÇOBAN İNCE

376 218 95 00 / 

inci.ince@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Necati Şükrü BAYRAMOĞLU 

376 218 95 00 / 

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan GÖRK

websitem

376 218 95 00 / 7763

rgork@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi İsmet AKBAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7773

iakbas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Emine Nur KIRIMLI

websitem

376 218 95 00 / 7766

enurd@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Gökhan BULUT

websitem

376 218 95 00 / 7771

gokhanbulut@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7768

gozdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

websitem

376 218 95 00 / 7765

cemkarakilic@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah METİN

websitem

376 218 95 00 / 7774

abdullahmetin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Hediye Şirin AK

websitem

376 218 95 00 / 7767

hediyesirin@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Kübra Aşık AKDEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7764

kubraasikakdemir@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ömer Faruk UĞURLU 

websitem

376 218 95 00 / 7772

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜDEN

websitem

376 218 95 00 / 7762

mehmetozguden@karatekin.edu.tr         

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇELİKSOY

websitem

376 218 95 00 / 7682

eceliksoy@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Hande BİLGİN

websitem

376 218 95 00 / 7775

@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Feyza KALAV (35. madde kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özge Didar TEPELİ (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------