mazeret sınavı başvuruları

Sevgili öğrencilerimiz,

Üniversitemiz ön lisans ve lisans eğitim öğretim yönetmeliğinin 14-5/e maddesi;

Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencilere tanınan sınavdır. Öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde mazeretini gösterir belge ile ilgili akademik birime yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. Mazeret sınavı aynı yarıyıl içinde yarıyıl sonu sınavından önce, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.’

uyarınca,

vize sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde yapılmayan mazeret sınavı başvuruları geçerli sayılmayacaktır.
Duyuru Tarihi: 19.3.2018
Etiketler :