İşletme Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Serkan TERZİ

websitem

376 218 95 00 /

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Erol YENER        

websitem                      

376 218 95 00 / 7670

erolyener@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mercan HATİPOĞLU              

websitem

376 218 95 00 / 7673

mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan TEKİN

websitem

376 218 95 00 / 7678

btekin@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Derya ÖZARSLAN

376 218 95 00 / 

deryaozarslan@karatekin.edu.tr          

-------------------------------------------------------

 

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ

websitem

376 218 95 00 / 7665

pembeguclu@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Burak KESKİN              

websitem

376 218 95 00 / 7680

burakkeskin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

 

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLLER

websitem

376 218 95 00 / 7671                                        

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR (35. madde kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

websitem

376 218 95 00 / 7664

dolarslan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7669

selmakarabas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Hasan DÜNDAR

websitem

376 218 95 00 / 7668

hasandundar@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

websitem

376 218 95 00 / 7666

elaozkan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Esra ERENLER TEKMEN

websitem

376 218 95 00 / 7667

esraerenler@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Abdullah BAŞ

websitem

376 218 95 00 / 7674

abdullahbas@karatekin.edu.tr                                              

--------------------------------------------------