Prof. Dr. Hasan AKÇA (DEKAN V.)

İktisat Bölüm Başkanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

0 376 218 95 42-7631/7638/7920

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF

Uluyazı/ÇANKIRI

0 376 218 95 46

 

hasanakca@karatekin.edu.tr

akcahasan@yahoo.com