İktisat Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKAN V.

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Resul COBUTOĞLU  376 218 95 00 / 7617

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Reyhan CAFRI)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Murat Mustafa KUTLUTÜRK

websitem

376 218 95 00 / 7635

mmkutluturk@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Reyhan CAFRI

websitem

376 218 95 00 / 7642

reyhanc@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Dilek KUTLUAY ŞAHİN

websitem

376 218 95 00 / 7643

dilekkutluay@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

websitem

376 218 95 00 / 7647

berna@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Mehmet Sedat UĞUR

websitem

376 218 95 00 / 7638

sedatugur@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Barbaros GÜNERİ

websitem

376 218 95 00 / 7646

barbarosguneri@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

websitem

376 218 95 00 / 7637

akcetin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Harun YAKIŞIK

websitem

376 218 95 00 / 7640

haruny@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Zekayi KAYA

websitem

376 218 95 00 / 7634

zkaya@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN

websitem

376 218 95 00 / 7639

ahmetyurtseven@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim GÜL

websitem

376 218 95 00 / 7650

hibrahimgul@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör Özge VAROL

websitem

376 218 95 00 / 7644                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özlem FİKİRLİ (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)  

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Sevilay SARICA

websitem

376 218 95 00 / 7636

sarica@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN

websitem

376 218 95 00 / 7641

leventsahin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜNLÜ

websitem

376 218 95 00 / 7648

hunlu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

websitem

376 218 95 00 / 7645

aliozkesen@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

websitem

376 218 95 00 / 7652

malidemir@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)                             

-------------------------------------------------------