Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ (Başkan) (Dekan V.)

Prof. Dr. Mehmet ÇAKIR (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Hüseyin IRMAK (Üye) (Profesör Temsilcisi)

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN (Üye) (Doçent Temsilcisi)

Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR (Üye) (Doçent Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Hatice YAZGAN (Üye) (Yardımcı Doçent Temsilcisi)