Bankacılık ve Finans Bölümü Akademik Personel Bilgileri

BÖLÜM BAŞKAN V.

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ 

 

 

BÖLÜM SEKRETERLİĞİ

Enes BİÇER               376 218 95 00 / 7622

 

 

 

Bankacılık Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR)

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR                             

websitem

376 218 95 00 / 7679

yusufgor@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat KARAKUŞ

websitem

376 218 95 00 / 7714

rifatkarakus@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

 

 

 

Menkul Kıymetler ve Borsa Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İbrahim BOZKURT)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. İbrahim BOZKURT                  

websitem

376 218 95 00 / 7716

ibozkurt@karatekin.edu.tr   

-------------------------------------------------------

 

 

  

 

Risk Yönetimi ve Sigortacılık Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Melek YILDIZ

websitem

376 218 95 00 / 7713

melekyildiz@karatekin.edu.tr                              

-------------------------------------------------------

 

 

 

Uluslararası Sermaye Piyasaları Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Selim CENGİZ                          

websitem

376 218 95 00 / 7712

scengiz@karatekin.edu.tr                                             

-------------------------------------------------------