Akademik Kadro

BÖLÜM BAŞKAN V. 

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

 

 

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı:Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

376 218 95 00 / 7796

barisoztuna@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ergün YAZICI)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ergün YAZICI

376 218 95 00 / 7799

ergunyazici@karatekin.edu.tr                                  

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkan V.: Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL)

-------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkan V.: Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör Ruhal SAMANLI

376 218 95 00 / 7797

ruhals@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL

376 218 95 00 / 7791

hasanyuksel@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------