Akademik Kadro

BÖLÜM BAŞKAN V.

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

 

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Serkan TERZİ

376 218 95 00 /

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Erol YENER

376 218 95 00 / 7670

erolyener@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Mercan HATİPOĞLU                   websitem

376 218 95 00 / 7673

mercanhatipoglu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Bilgehan TEKİN

376 218 95 00 / 7678

btekin@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkan V.: Yrd. Doç. Dr. Ela CANBOLAT)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Pembe GÜÇLÜ

376 218 95 00 / 7665

pembeguclu@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Dr. Burak KESKİN               websitem

376 218 95 00 / 7680

burakkeskin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

 

 

 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLLER)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YEŞİLLER

376 218 95 00 / 7671                                        

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Sinem KIZILKAYA (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR (35. madde kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN)

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

376 218 95 00 / 7664

dolarslan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Selma KARABAŞ

376 218 95 00 / 7669

selmakarabas@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Hasan DÜNDAR

376 218 95 00 / 7668

hasandundar@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Muhammet Ali AYTAÇ (35. madde kapsamında Galatasaray Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Emine ŞENBABAOĞLU (35. madde kapsamında Gazi Üniversitesinde görevli)                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ela ÖZKAN CANBOLAT

376 218 95 00 / 7661

elaozkan@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Esra ERENLER TEKMEN

376 218 95 00 / 7667

esraerenler@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Abdullah BAŞ

376 218 95 00 / 7674

abdullahbas@karatekin.edu.tr                                              

-------------------------------------------------------