Akademik Kadro

BÖLÜM BAŞKAN V.

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

 

 

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Reyhan CAFRI)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Murat Mustafa KUTLUTÜRK

376 218 95 00 / 7635

mmkutluturk@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Reyhan CAFRI

376 218 95 00 / 7642

reyhanc@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Dilek KUTLUAY ŞAHİN

376 218 95 00 / 7643

dilekkutluay@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

376 218 95 00 / 7647

berna@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Barbaros GÜNERİ

376 218 95 00 / 7646

barbarosguneri@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Mehmet Sedat UĞUR (35. madde kapsamında Çukurova Üniversitesinde görevli)

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Politikası Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: )

-------------------------------------------------------

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

376 218 95 00 / 7637

akcetin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Doç. Dr. Harun YAKIŞIK

376 218 95 00 / 7640

haruny@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Zekayi KAYA

376 218 95 00 / 7634

zkaya@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Tarihi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YURTSEVEN

376 218 95 00 / 7639

ahmetyurtseven@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim GÜL

376 218 95 00 / 7650

hibrahimgul@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör Özge VAROL

376 218 95 00 / 7644                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Özlem FİKİRLİ (35. madde kapsamında Ankara Üniversitesinde görevli)  

-------------------------------------------------------

 

 

 

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

(Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN)

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Sevilay SARICA

376 218 95 00 / 7636

sarica@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN

376 218 95 00 / 7641

leventsahin@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Yrd. Doç. Dr. Hülya ÜNLÜ

376 218 95 00 / 7648

hunlu@karatekin.edu.tr                                               

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

376 218 95 00 / 7645

aliozkesen@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

376 218 95 00 / 7652

malidemir@karatekin.edu.tr                                                

-------------------------------------------------------

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)                             

-------------------------------------------------------